Med hjälp av Doctor Spinn hittar jag till Krafonbloggens Annonsbyrå, reklambyrå, kommunikationsbyrå… (bättre sent än aldrig). Namn och vad ett företag väljer att kalla sin verksamhet är viktigt, och det här är ett intressant problem tycker jag. PR-, marknadsförings-, kommunikationsbranschen, ja vad man än vill kalla den, är inne i en spännande och omvälvande tid. Att det finns så många olika namn att ge det man som byrå sysslar med ser jag som ett, av många,  tecken på detta.

”Är det egentligen någon skillnad på en reklambyrå och en kommunikationsbyrå? Är kommunikationsbyrå i själva verket detsamma som en PR-byrå? För en PR-byrå kan väl inte samtidigt vara reklambyrå?

Att branschfolk kan skilja på en PR-byrå och en reklambyrå och en webbbyrå är en sak men Micco Grönholm slår huvudet på spiken med: ”Vad kallar era (potentiella) kunder det de letar efter när de behöver den sortens vara/tjänst/idé som ni erbjuder?”…”Och efter att ni hamnat på “rätt” lista, är det viktigt att särprägeln tydligt förmedlar vad som skiljer er från alla andra på den listan.

Här har vi en möjlig drivkraft för att hitta någon form av konsensus i branschen vad gäller att kalla rubricera sin byrå. Men jag tror samtidigt det kunder väljer att kalla det de söker, eller vad de förväntar sig av en byrå med ett visst namn, kommer se till att vi även i fortsättningen kommer ha olika namn för samma tjänster och samma namn för olika tjänster. Det är ett enkelt sätt att göra sken av att man skiljer sig från mängden, något som för vissa verkar räcka tyvärr.