You are currently browsing the tag archive for the ‘Varumärke’ tag.

Jag har snart läst medie- och kommunikationsvetenskap i fem terminer. Jag har lärt mig väldigt mycket och utvecklats som människa under min studietid. Men då MKV är ett brett ämnesområde finns det självklart luckor i vad jag lärt mig. Nedan följer en redogörelse av två blogginlägg som tar upp saker som jag önskar att jag läst om under min utbildning och som jag tror kommer vara av stor nytta för mig i yrkeslivet.

Reviving the traditional press release – Husguden Brian Solis skriver ingående om hur mycket mer man som kommunikatör kan göra än att nöja sig med ett traditionellt pressmeddelande då man vill nå ut. Han förklarar vad en social media release (SMR) är, något som tyvärr inte behandlats under min studietid, och visar på möjligheterna. Att ett monologiskt verktyg likt ett traditionellt pressmeddelande är på väg att spela ut sin roll känns naturligt tycker jag. Det man kan erbjuda journalister, bloggare, intressenter och allmänhet genom ett SMR utklassar ett Word-baserat pressmeddelande både vad gäller innehåll och möjlighet till viral spridning.

Om varumärken, känslor och förväntningar – Micco tar resonemanget om varumärken och varumärkesbygge ett steg längre än det jag fått ta del av genom min utbildning. Han inleder klockrent med att slå fast att ett varumärke helt enkelt är förväntningar och inte ”varan eller tjänsten du köper, inte heller din relation till säljaren eller företaget. Däremot påverkar varan eller tjänsten – liksom dina kontakter med företaget – upplevelsen av varumärket, vilket i sin tur påverkar din förväntan på det. I positiv eller negativ riktning.” Han skiljer även på det en produkt eller tjänst ger oss och vad den egentligen är. Och det är det produkten/tjänsten ger, eller resulterar i, som ett varumärke skall byggas kring. Det ger lojalare kunder som inte är lika känsliga vad gäller brister eller fel på produkten.

 

Michael Jackson var, och fortfarande är, ett medialt unikum. Sedan hans död har många försökt sig på att analysera varumärket ‘Michael Jackson’ och förklara varför han under sina 40 år som artist lyckades hålla sig relevant. Den bästa analysen jag läst är John Quelchs. Han pekar ut tio punkter som förklarar MJs ikonstatus:

Starta tidigt (The Jackson 5 första album kom redan 1969). Släpp taget (MJs första soloalbum kom 1972) Bryt ny mark (Thriller tog musik-videon till en helt ny nivå och gjorde honom till första afroamerikan att spelas på MTV). Ta hjälp (James Brown tjänade som inspiration och Quincy Jones var länge parhäst) . Var synlig (Tydliga trademarks som handsken, moonwalken, kläd- stilen, Neverland). Satsa globalt (MJs musik tilltalade människor över hela världen, Thriller blev världens mest sålda album och We Are The World var fram till mitten av 1990-talet den mest sålda singeln i världen). Krön dig själv (‘The King of Pop’). Var sårbar. Ge tillbaka (MJ stödde 39 välgörenhetsorganisationer). Dö ung.

Jag håller med John Quelch om ovanstående punkter, även om det självklart även låg många andra faktorer bakom den ikonstatus MJ uppnått. Jag tror till exempel att det faktum att hans album släpptes med förhållandevis många års mellanrum bidrog. Det gjorde att han musikaliskt inte blev överexploaterad och gav varje album- släpp en comebackkänsla. Dock är självfallet det huvudsakliga incitamentet för varumärket Michael Jackson hans obestridbara talang och att han gång  på gång, både på skiva och på scen, levererade.

@LeoAbrahamsson