You are currently browsing the tag archive for the ‘PR’ tag.

Jag har snart läst medie- och kommunikationsvetenskap i fem terminer. Jag har lärt mig väldigt mycket och utvecklats som människa under min studietid. Men då MKV är ett brett ämnesområde finns det självklart luckor i vad jag lärt mig. Nedan följer en redogörelse av två blogginlägg som tar upp saker som jag önskar att jag läst om under min utbildning och som jag tror kommer vara av stor nytta för mig i yrkeslivet.

Reviving the traditional press release – Husguden Brian Solis skriver ingående om hur mycket mer man som kommunikatör kan göra än att nöja sig med ett traditionellt pressmeddelande då man vill nå ut. Han förklarar vad en social media release (SMR) är, något som tyvärr inte behandlats under min studietid, och visar på möjligheterna. Att ett monologiskt verktyg likt ett traditionellt pressmeddelande är på väg att spela ut sin roll känns naturligt tycker jag. Det man kan erbjuda journalister, bloggare, intressenter och allmänhet genom ett SMR utklassar ett Word-baserat pressmeddelande både vad gäller innehåll och möjlighet till viral spridning.

Om varumärken, känslor och förväntningar – Micco tar resonemanget om varumärken och varumärkesbygge ett steg längre än det jag fått ta del av genom min utbildning. Han inleder klockrent med att slå fast att ett varumärke helt enkelt är förväntningar och inte ”varan eller tjänsten du köper, inte heller din relation till säljaren eller företaget. Däremot påverkar varan eller tjänsten – liksom dina kontakter med företaget – upplevelsen av varumärket, vilket i sin tur påverkar din förväntan på det. I positiv eller negativ riktning.” Han skiljer även på det en produkt eller tjänst ger oss och vad den egentligen är. Och det är det produkten/tjänsten ger, eller resulterar i, som ett varumärke skall byggas kring. Det ger lojalare kunder som inte är lika känsliga vad gäller brister eller fel på produkten.

 

Mitt intresse för kommunikation och PR väcktes genom världens bästa TV-serie Vita Huset. Jag var, och är, fångad av den kvicka och smarta dialogen, det höga tempot och de intelligenta och allmänbildade människorna (okej karaktärerna). Serien lärde mig också att ‘hur’ man säger något kan vara minst lika viktigt som ‘vad’ man egentligen säger. Arbetet och spelet kring utformandet av vilka budskap som skulle sändas var spännande.  Kommunikationsarbetet hade en central plats i serien och det verkade grymt roligt att vara pressekreterare som CJ eller communications director som Sam och Toby. Jag läste sedan runt på nätet för att lära mig mer om PR och hittade till slut fram till Precis.se. Därifrån beställde hem boken ”Lobbyisterna – om professionalism och engagemang i kundernas tjänst” och efter att ha läst den var fast.

Men vad är det egentligen som är grejen med kommunikation och PR? För mig grundas det egentligen i två saker: nyfikenhet och möjlighet att påverka. Jag tror att nyfikenhet är ytterst viktigt för att bli framgångsrik kommunikatör eller PR-konsult. Det är genom nyfikenhet på andra människor och på nya saker som kunskap om de samma kommer. För att kunna kommunicera, bygga relation med och möjligtvis övertala andra människor krävs god kunskap om hur människor fungerar och vad gemene man pratar och tycker om. Att kunna kommunicera väl innebär makt och stora möjlighet till påverka. Påverka vilka flingor folk väljer att köpa i affären, påverka vad det pratas om på lunchrasten och därmed också, om man vill vara storslagen, i förlängningen påverka samhällsutvecklingen.

Under mina två och ett halvt år som MKV-studerande i Jönköping har jag blivit än fastare i min övertygelse om att det är med kommunikation jag vill arbeta med i framtiden. Jag hade i tre månader i våras förmånen att få praktisera på Perspective Communication. Det var en rolig och lärorik tid. Jag insåg både att jag redan kan en hel del och samtidigt att jag har väldigt mycket kvar att lära.

 

@LeoAbrahamsson