Förra veckan tog jag upp två delar av kommunikationsarbete som jag önskar min utbildning behandlat. Nu tänkte jag beröra ytterligare två områden. Dessa områden tycker jag dock har tagits upp under min utbildning men jag hade gärna sätt de varit mer i fokus.

Som jag nämnt tidigare så skriver jag och två klasskamrater just nu en C-uppsats om Facebook och svenska företags användning av Facebook-sidor. Ett av våra teoretiska perspektiv är ‘teorin om relationsmarknadsföring’. För att till mig själv ytterligare bringa klarhet i vad det egentligen rör sig om, och för alla andra som kan tänkas vara intresserade, kommer här min sammanfattning av vad relationsmarknadsföring handlar om: Termen ‘relationship marketing’ myntades i mitten av 1980-talet och fick fotfäste på riktigt i marknadsföringsvärlden i början på 1990-talet. Relationsmarknadsföring vänder sig mot den något stela och sterila syn på marknadsföring som ‘marknadsmixen’ och ‘de fyra P’ står för. Marknadsföring, och kommunikation med intressenter, ses istället som en komplicerad och ständigt pågående process. Denna process bör ses som långsiktigt relationsskapande, inte som kortsiktigt verkställande. Målet för företag är att bygga upp en relation med sina kunder som så långt som möjligt liknar en relation två människor emellan. En sådan relation lägger grunden för lojala kunder och lönsamhet för företaget på lång sikt. Kunder med en god och djupt rotad relation till ett företag är betydligt mindre benägen att byta till ett annat företags produkt eller tjänst på grund av lägre pris. Relationsmarknadsföringsskolan vänder sig också mot uppfattningen att kommunikation endast skall ske genom företagets kommunikations- eller marknadsavdelning, vilket leder mig vidare…

… till Jeremiah Owyangs resonemang om (Brian Oberkorchs term) ‘edgework concept’. Edgework concept handlar om att dagens internetlandskap med en rad lättillgängliga kommunikationsverktyg tvingar företag till att kommunicera genom en de stora flertalet av de anställda, i företagets ‘edge’, och inte genom en given avdelning. ”Edgework involves moving user input up the value chain and embedding it more directly into the product development process”. Jag tror också det resonemang rörande att det handlar om ”och” och inte ”eller” när det gäller kanaler, sätt att kommunicera eller verktyg att använda, är mycket viktigt.

Sedan är jag övertygad om att det är ett stort hopp mellan att som  jag läsa och förstå detta förhållningssätt, och sedan verkligen kunna använda sig av dessa kunskaper praktiskt ute i arbetslivet. Men jag tror samtidigt att det kan vara väl så svårt att ha en invant sätt att arbeta på som numera inte fungerar och därför måste ändras. Det gör det extra viktigt för oss som i framtiden vill jobba med kommunikation, marknadsföring och PR att lära oss rätt från början.

[Rekommenderad läsning om relationsmarknadsföring: Relationship Marketing (Godson), Relationship Marketing (Egan & Harker), From Marketing Mix to Relationship Marketing (Grönroos)]