För många oinvigda tror jag skillnaderna ter sig otydliga mellan vad som är marknadsföring, vad som är public relations och vad som är reklam. De här bilderna borde vara givna till första första Power Point-presentationen på första lektionen, eller föreläsningen, på alla kommunikationsutbildningar. Skillnaderna kan knappast visas på ett tydligare och enklare sätt. (Bilderna är från Neutron LLC)

Annonser