Jag har snart läst medie- och kommunikationsvetenskap i fem terminer. Jag har lärt mig väldigt mycket och utvecklats som människa under min studietid. Men då MKV är ett brett ämnesområde finns det självklart luckor i vad jag lärt mig. Nedan följer en redogörelse av två blogginlägg som tar upp saker som jag önskar att jag läst om under min utbildning och som jag tror kommer vara av stor nytta för mig i yrkeslivet.

Reviving the traditional press release – Husguden Brian Solis skriver ingående om hur mycket mer man som kommunikatör kan göra än att nöja sig med ett traditionellt pressmeddelande då man vill nå ut. Han förklarar vad en social media release (SMR) är, något som tyvärr inte behandlats under min studietid, och visar på möjligheterna. Att ett monologiskt verktyg likt ett traditionellt pressmeddelande är på väg att spela ut sin roll känns naturligt tycker jag. Det man kan erbjuda journalister, bloggare, intressenter och allmänhet genom ett SMR utklassar ett Word-baserat pressmeddelande både vad gäller innehåll och möjlighet till viral spridning.

Om varumärken, känslor och förväntningar – Micco tar resonemanget om varumärken och varumärkesbygge ett steg längre än det jag fått ta del av genom min utbildning. Han inleder klockrent med att slå fast att ett varumärke helt enkelt är förväntningar och inte ”varan eller tjänsten du köper, inte heller din relation till säljaren eller företaget. Däremot påverkar varan eller tjänsten – liksom dina kontakter med företaget – upplevelsen av varumärket, vilket i sin tur påverkar din förväntan på det. I positiv eller negativ riktning.” Han skiljer även på det en produkt eller tjänst ger oss och vad den egentligen är. Och det är det produkten/tjänsten ger, eller resulterar i, som ett varumärke skall byggas kring. Det ger lojalare kunder som inte är lika känsliga vad gäller brister eller fel på produkten.